frodefredriksen.no
Nytt regelverk mot mobbing og trakassering
Barnehagene og skolene har fått nytt regelverk mot mobbing, trakassering og vold. Samtidig viser nye undersøkelser gjennomført av SSB at disse formene for krenkelser også er et betydelig problem i …