frodefredriksen.no
Mobbing i barnehagen
Mobbing i barnehagen har kommet opp som et forholdsvis nytt tema innenfor forskningen og det juridiske og politiske saksfeltet som gjelder barn under skolepliktig alder. Det foregår fortsatt en fag…