frodefredriksen.no
Ministre på mobbernes premisser? 
Skoleeierne, altså kommunene og vi som jobber som ledere og lærere i skolen har et uomtvistelig ansvar med hensyn til å forebygge og håndtere mobbing. Dette er fastslått i Kap. 9A i Opplæringslova.…