frodefredriksen.no
Den sosiale arven
Vi ser av forskningen at sosial arv, sosial læring og preging har mye å si for unge mennesker og deres framtid. Disse elementene legger på mange måter premissene for det videre livet. Det vil si at…