frodefredriksen.no
Den skadelige effekten av mobbing
Vi ser av ny forskning og av beretninger som stadig kommer fram i media at vi trygt kan konkludere med at mobbing har en skadelig effekt, både når det gjelder psykisk og fysisk helse. For en del me…