frodefredriksen.no
Å lede med «tung bagasje»
Vil traumer forårsaket av omsorgssvikt, vold og overgrep i barndommen legge hindringer og begrensninger i livet ditt som voksen? De aller fleste som har slike erfaringer med seg i bagasjen vil nok …