frodefredriksen.no
Det vi ikke «ser» eksisterer ikke
Jeg ledet i en periode et større folkehelseprosjekt som først og fremst rettet seg inn mot videregående skole, samt tjenestene i og rundt skolen i Sør-Trøndelag. Jeg skal her referere til en hendel…