friute.no
Naturtegn - finn retningen - friute.no
Hvis du går deg bort uten å hvite hvor du er på kartet, så kan naturen hjelpe deg. Den har en mengde tegn for retningen, bare du vet å lese dem.