friute.no
Grav ned fiskeslo og søppel - friute.no
Overbefolkning av bl. annet rev, kråke og måse, har ført til en stor belastning på andre dyrearter. Dette har vi selv sørget for. Å grave ned fiskeslo og søppel, er regel nr. 1 for at dette ikke skal bli verre.