fricas.rokiskyje.net
Po vakarienės
Po sočios vakarienės reikia nusiprausti, o po to ir nusnausti: