fransimo.info
Ubiquography a Barcelona Visió
Barcelona Visió ha entrevistat al nostre amic i company David Lladó per parlar del nostre nou projecte Ubiquography. Moltes gràcies!