fransemarkt.nl
Tips: solliciteren in Frankrijk - CV - Fransemarkt.nl
Stel je wilt een baan in Frankrijk. Kan je er dan vanuit gaan dat je op dezelfde manier kan solliciteren met je CV als je in Nederland gewend was?