framtidsanalytiker.se
Attitydförändring och behovet av informella ledare
Man kan inte säga åt människor vad de ska tycka och tänka. Människan vill inte känna sig styrd. Människor känner sig i allmänhet som kunniga och rationella individer som förhåller sig till välgrund…