frame.az
Kəkələmə nədir və başqa problemlərə gətirib çıxarar mı?-Dr.Günel Ümid | Frame.az
Uşaqlar təxminən üç yaş ətrafında özlərini ifadə etmə qabiliyyətində olduqca ustalaşmışlardır. Bu yaşlar uşağın olduqca aktiv və maraqlı olduğu dövrlərdir.