fpqs.usim.edu.my
Lawatan Kerjasama Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), Kelantan
Pada 15 Julai 2019, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), Kelantan telah melakukan lawatan kerjasama ke Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malayisa (USIM). Lawatan ke Makmal Braille, FPQS