fpqs.usim.edu.my
Bengkel Perancangan Strategik dan Semakan KPI
Pada 20-21 Ogos 2019, telah diadakan satu bengkel khas bagi Perancangan Strategik dan Semakan Pencapaian KPI bagi separa tahun 2019. Bengkel tersebut yang melibatkan semua pensyarah di Fakulti Pengajian al-Quran dan as-Sunnah diadakan di Avani Goldcoast, Sepang. Kata-kata aluan Dekan FPQS