foxears.gurka.se
Månadsutmaning #1 (10/2-9/3)
Det här är första månadsutmaningen för att uppfylla punkt 097 (098) "Ha minst 6 (12) månadsutmaningar". En månadsutmaning pågår i exakt fyra veckor och under den tiden ska jag försöka uppfylla viss...