fotopano.pl
Rynek w Cieszynie
Data wykonana: 2011-04-30 Akurat w dniu, w którym robiłem panoramę na rynku w Cieszynie stała makieta tramwaju. Rok 2011 jest rokiem 100-lecia otwarcia linii tramwajowej (dziś nieistniejącej) w Cie…