fotopano.pl
Rezerwat przyrody Czartowe Pole
Data wykonania: 2013-08-29. Powołany został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1958 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski nr 63, poz. 363). …