fotopano.pl
Kościół Św. Marii Dominiki Mazzarello, Krzeczyn Wlk.
Data wykonania: 2015-06-28. Kościól w Krzeczynie Wielkim (Großkirchen) znajduje się obecnie w granicach administracyjnych Lubina. Informacje o kościele znaleźć można na stronie na której znajdują s…