fotoctino.ro
Łódź
În perioada 29-30 septembrie a avut loc în orașul Łódź, la inițiativa Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne (Societatea Fotografică din Łódź ), simpozionul „Photography today and tomorrow”. Simpozion c…