foto.missatgerebut.com
Sunya- śhūnya | Missatge Rebut's PhotoBlog
Projecte fotogràfic: Sunya- śhūnya Per designar la realitat, el budisme, en sànscrit, empra la paraula Sunya, el buit. * Buit és la realitat que omple aquests espais deshabitats. Buit és el que hi ha en qualsevol cementiri. Buit és el que deixa la mort d'un ésser estimat. Els éssers, algun cop vius, ja no existeixen, han passat a un altre estat. L'única cosa que, durant un temps limitat, hi ha dins d'aquesta realitat és l'embolcall corporal de les ànimes de les persones estimades. *Roland Barthes (2009) la cámara lúcida (editorial Paidós, Barcelona) ———————— Proyecto fotográfico: SUNYA - śhūnya Para designar la realidad, el budismo, en sánscrito, emplea la palabra SUNYA, el vacío.* Vacío es la realidad que llena estos espacios deshabitados. Vacío és lo que hay en cualquier cementerio. Vacío es lo que deja la muerte de un ser querido. Los seres, alguna vez vivos, ya no existen, han pasado a otro estado. Lo único que por tiempo limitado hay dentro de esta realidad es el envoltorio