forumimusliman.com
REAGIM NGA FORUMI I TË RINJVE MUSLIMANË
REAGIM NGA FORUMI I TË RINJVE MUSLIMANË Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, përshëndetjet qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhammedin paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, mbi familjen …