fortold.dk
Toldnyhed – Nyt fra Skat
Toldværdi; Det præciseres, at det er den endelige fragtafregning mellem importøren og dennes transportør/speditør, der skal anvendes, når toldværdien justeres for udgifter til fragt. Det er også denne faktura, der skal fremlægges for SKAT, når det skal dokumenteres, at der er foretaget korrekt justering for transportomkostninger ved beregningen af varernes toldværdi. I forbindelse med fortoldning af varer