forskningsrelaterat.hb.se
Om bloggen
Den här bloggen skrivs av bibliotekarierna som arbetar på Biblioteket på Högskolan i Borås. Ämnen är forskningsrelaterade varifrån även namnet på bloggen Forskningsrelaterat kommer från. Bloggen sk…