forskningsrelaterat.hb.se
Biblioteksfrukost om öppen tillgång och låsta artiklar
Under Internationella Open Access-veckan arrangerar vi en Biblioteksfrukost på temat öppen tillgång. I år har det varit mycket utvecklingar inom området öppen tillgång i Sverige. Under denna Biblio…