forskningsrelaterat.hb.se
Projekt med sikte på ökad tillgång på högskolans forskning
Att publicera sin forskning öppet och tillgängligt ökar synligheten och spridningen av forskningen i fråga. Därför har biblioteket startat ett projekt i vilket vi undersöker de redan registrerade a…