forskningsrelaterat.hb.se
Så ska svensk forskningsframgång mätas
Vetenskapsrådet (VR) publicerade den 9/4 sin rapport med en översikt över hur man ska kunna mäta hur väl svensk forskning uppfyller de forskningspolitiska målen. 2016 kom nämligen en forskningsprop…