forskningsrelaterat.hb.se
Forskares syn på forskningskommunikation och öppen vetenskap
Vetenskap & Allmänhet (VA), en ideell förening som främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare har tillsammans med Vetenskapsrådet (VR) publicerat en rapport om forskares syn på f…