forskningsrelaterat.hb.se
Ny forskningsinriktad regeringsinstruktion till KB
Den 1 mars 2018 är ett spännande datum för svensk forskning. Då kommer nämligen Kungliga Bibliotekets nya instruktion från regeringen kommer att börja gälla. I den framhålls KBs roll inom svensk fo…