forskningsrelaterat.hb.se
Perspektiv på FAIR öppen tillgång forskningsdata
Svensk Nationell Datatjänst (SND) hade möten och workshopar i Göteborg i november 2017 om FAIR (findable, accessible, interoperable & reusable) öppen tillgång till forskningsdata. Sammanfattnin…