forskningsrelaterat.hb.se
Biblioteksfrukost om filterbubblor den 22 november
Vill du får lite bättre koll på hur informationen i sociala medier och sökmotorer på internet anpassas efter vem du är? Kom på vår Biblioteksfrukost och lyssna på Pieta Eklund och Sara Hellberg när…