forskningsrelaterat.hb.se
Ny bibliotekarie med fokus på forskarstöd
För någon månad sedan började Signe Wulund på biblioteket på högskolan. Signes fokus kommer ligga på forskarstöd och det är mycket möjligt att du kommer möta henne i något sammanhang framöver. I Fo…