forskningsrelaterat.hb.se
Workshop om konstnärlig forskningsdata inom nätverket Konstex
Fredagen den 22 september hade Konstex (nationellt nätverk för lärosäten med examensrätt på konstnärlig grund) workshop om forskningsdata. Högskolan i Borås och Göteborgs Universitet stod som arran…