forskningsrelaterat.hb.se
Hantering av forskningsdata – ett nytt område för biblioteket
Under våren 2017 har biblioteket deltagit i en utbildning i att hantera forskningsdata. Utbildningen har letts av Svensk Nationell Datatjänst (SND) och har inkluderat flera olika aspekter av hanter…