forskningsrelaterat.hb.se
Vem äger forskningsdatan?
Vem äger egentligen de data som forskare samlar in? Vem har rätt att begära ut och få se insamlade forskningsdata? Får forskare ta med sina insamlade data om de byter tjänst till ett annat lärosäte…