forskningsrelaterat.hb.se
OA week 2016, presentationer
Open Access Week är slut för i år, om du missade de aktiviteter vi anordnade under veckan kan du hitta presentationsmaterialet här i bloggen: SND: Datahantering och tillgång till forskningsdata Bib…