forskningsrelaterat.hb.se
Publikationer, rättigheter och Open access
Björn Brorström skriver i Rektorsbloggen om anledningar till varför Open access (OA) och öppenhet i vetenskaplig verksamhet är viktigt. Björn beskriver också hur arbetet med OA intensifieras och at…