forskningsrelaterat.hb.se
Samarbete med forskningsdata
Att dela med sig av forskningsdata är inte nytt. Det har gjorts under en längre tid, i alla fall när det gäller väderdata då World Meteorological Organization (WMO) påbörjade sin verksamhet 1950. …