forskningsrelaterat.hb.se
Svenska nivå 2 kanaler i det norska systemet
Norska modellen är en bibliometrisk del av den prestationsbaserade resurstilldelningsmodellen. Den bibliometriska delen baseras på antalet publikationer och citeringar. Den norska modellen mäter pu…