forskningsrelaterat.hb.se
Nya financieringsstrategier för open access-tidskrifter
Fritt tillgängliga tidskrifter behöver finansiera sin existens och ett vanligt sätt är att ta ut en publikationskostnad. Kostnaden betalas ofta med pengar från forskarens institution eller forsknin…