forskningsrelaterat.hb.se
Publiceringslandskapet i förändring
Det har nog inte kunnat gå någon obemärkt förbi att publiceringsladskapet är under förändring. Förändringen enligt en relativt ny avhandling beror på kravet från akademin, finansiärer och andra int…