forskningsrelaterat.hb.se
Ny avhandling: mäta open access
Mikael Laakso som har skrivit ett antal artiklar om citeringsfördelarna med open access har färdigställt din avhandling Measuring Open Access: Studies of web-enabled innovation in scientific journa…