forskningsrelaterat.hb.se
Informationsmöten om Horisont 2020
Den tredje juni kommer Vinnova, SP och Högskolan i Borås att arrangera ett informationsmöte kring Horizon 2020, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Satsningen är på 80 miljarder euro!…