forskningsrelaterat.hb.se
Transparens i forskning
Det har kommit fram att Tamiflu inte funkar så bra och det ger indikationer på hur läkemedelsforskning fungerar. Många länder skaffade sig Tamiflu i stora mängder i samband med fågelinfluenssa-skrä…