forskningsrelaterat.hb.se
Spikning av Design researchers’ information sharing
Ola Pilerot från Bibliotekshögskolan spikade sin avhandling Design researchers’ information sharing: the enactment of a discipline i dag. Han kommer att disputera 25 april i E310 klockan 13. …