forskningsrelaterat.hb.se
Varför förblir mycket av forskning opublicerad?
Ja, varför förblir mycket av forskning opublicerad? Det försöker en bloggare bakom BishopBlog[1] svara på. Författaren närvarade vid ett symposium kring avfall i forskning. I detta fall syftade avf…