forskningsrelaterat.hb.se
Publicera vetenskapliga texter open access. Horizon 2020 riktlinjer.
EU har publicerad sina riktlinjer för open access-publicering av vetenskapliga texter och forskningsdata. I riktlinjerna definieras open access samt att man skriver om två vägar till open access: s…