forskningsrelaterat.hb.se
Vinnovas Programöversikt 2014
Så här skriver Vinnova på sin sida om Programöversikt 2014: “VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhäll…