forskningsrelaterat.hb.se
SND:s julkalender
SND (Svensk Nationell Datatjänst) som sysslar med att göra forskningsdata öppet tillgänlig för att underlätta för forskare att få tillgång till befintliga data. De ger även stöd och rådgivning unde…